کمیته های تخصصی

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان دارای 5 کمیته تخصصی می باشد.

کمیته های مذکور عبارتند از : کمیته تخصصی امور ثبتی ، کمیته تخصصی راه و ساختمان ، کمیته تخصصی حسابداری ، کمیته تخصصی کشاورزی و کمیته رسیدگی کننده سایر رشته ها

 

کمیته تخصصی امور ثبتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

شماره تماس

1

یونس بازرگانی

امور ثبتی

09122429545

2

غلامعباس بختیاری

امور ثبتی

09123418708

3

مجتبی متین پور

امور ثبتی

09125411898

4

محمد ندرلو

امور ثبتی

09121414786

 

 

 

کمیته تخصصی راه و ساختمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

شماره تماس

1

هومن اسحاقی شربیانی

راه و ساختمان

09125410299

2

محمود نقیلو

راه و ساختمان

09122416878

3

محمود شریفی

راه و ساختمان

09122416453

4

حسین بیات

راه و ساختمان

09121414153

 

 

 

کمیته تخصصی حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

شماره تماس

1

علی باقری

حسابداری

09123414151

2

موسی رستمیان

حسابداری

09125413507

3

ناصر بیگدلی

حسابداری

09122418321

4

مهدی محمدی

حسابداری

09122419127

 

 

 

 

 

کمیته تخصصی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

شماره تماس

1

نواب بقائی

کشاورزی و منابع طبیعی

09125410824

2

جلیل سلطان نژاد

کشاورزی و منابع طبیعی

09122411187

3

محمد حسین نعمتی

دامپروری و دامپزشکی

09126419522

 

 

 

کمیته تخصصی سایر رشته ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

شماره تماس

1

شهلا اجاقلو

نفقه

09122422815

2

مریم ثابت قدم

روابط کار و کارگری

09127431373

3

کریم نصیری مقدم

برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات

09125413303

4

محسن جرجیسی

امور بانکی

09125418499