ارسال مقالات به تهران-نشریه تخصصی

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند با عنايت به نامه شماره ۵۳۳/۹۵/ش  شوراي عالي هيات مديره هاي کارشناسان رسمي دادگستري کشور  در خصوص استفاده از مقالات علمي و تجربيات و موضوعات مرتبط به کارشناسان براي انتشار نشريه تخصصي،خواهشمند است در صورت تمايل موارد مذکور را تاروزچهارشنبه 95/8/26جهت ارسال به شوراي عالي به دفتر مرکز کارشناسان استان ارائه نمائيد


۱۳۹۵/۰۸/۲۲، ۱۷:۳۹:۵۷       2542

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter