شرایط بیمه نامه عمر و حوادث گروهی

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی سال 1394  و در راستای خدمت رسانی به کارشناسان محترم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان اقدام به عقد قرار داد بیمه عمر و حوادث گروهی با شرکت بیمه کارآفرین نموده است .قابل ذکر است که 50% از مبلغ  حق بیمه توسط مرکز و 50% توسط بیمه شده  پرداخت خواهد شد.زمان ثبت نام از تاریخ 95/3/3 لغایت 95/3/8می باشد.

ردیف

نوع بیمه

50% سهم بیمه شده

50% سهم مرکز به ریال

جمع حق بیمه برای هر شخص به ریال

1

بیمه عمر

431.640

431.640

863.280

2

بیمه حوادث

385.206

385.206

770.412

جمع کل

816.846

816.846

1.633.692

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید : بیمه عمر       بیمه حوادث گروهی


۱۳۹۵/۰۳/۰۱، ۱۸:۵۲:۵۲       2202

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter