جلسه هم اندیشی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان 98/6/11

در تاریخ 98/6/11 جلسه ای مشترک فی مابین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار گردید.

این جلسه به میزبانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با حضور اعضا هیأت مدیره و بازرسین هر دو مجموعه برگزار و در خصوص مسائل و مشکلات کارشناسان رایزنی و تبادل نظر گردید اهم صحبتها و مذاکرات پیرامون ارائه خدمات هرچه بهتر همراه با سرعت و دقت  برای  مراجع قضایی ، دستگاههای دولتی و خصوصی توسط کارشناسان دو مجموعه بود. انشالله توان بالقوه کارشناسی دو مجموعه برای هم استانی های عزیز موجب خیر و برکت و راهگشای پرونده های قضایی باشد.

همچنین مقرر گردید جلسات هم اندیشی بین دو مجموعه تداوم داشته باشد.


۱۳۹۸/۰۶/۱۱، ۱۵:۵۹:۲۱       60

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter