چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان بهمن ماه 1396

 

چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار گردید.

در پی ابلاغ مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و اطلاع رسانی های صورت گرفته انتخابات هیأت مدیره و بازرسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان با کاندیداتوری 21 نفر از کارشناسان برای هیأت مدیره و 3 نفر از کارشناسان برای بازرسی روز یکشنبه اول بهمن ماه سال 1396برگزار گردید .رأی گیری انتخابات رأس ساعت 9 صبح

در محل سالن کنفرانس (طبقه دوم)ساختمان شماره 3 دادگستری توسط هیأت اجرایی و با حضور هیأت نظارت آغاز گردید مطابق برنامه ریزی انجام شده مقرر بود رأی گیری در یک صندوق و ظرف 3 ساعت صورت پذیرد.در طول رأی گیری معاونین محترم دادگستری از روند برگزاری بازدید و مستمع صحبتهای کارشناسان حاضر در محل انتخابات بودند . جناب آقای مقدمی معاونت محترم آموزش و نماینده رئیس کل همواره در محل حضور داشته و بر روند رأی گیری نظارت کامل داشتند . مراسم رأی گیری با پوشش تصویری از سوی روابط عمومی دادگستری استان همراه و مسئول محترم روابط عمومی نیز در محل رأی گیری حاضر بودند.

به جهت استقبال مناسب کارشناسان و همچنین جهت رعایت حال همکارانی که از شهرستانها جهت حضور در انتخابات مراجعه می نمودند مدت زمان رأی گیری نیم ساعت تمدید و تا ساعت 12:30 ادامه داشت.

بعد از اتمام مهلت رأی گیری با حضور جناب آقای مقدمی معاون و نماینده محترم رئیس کل ، اعضای هیأت نظارت ،اعضای هیأت اجرایی و کاندیداهای حاضر در محل  نسبت به انجام مقدمات بازگشایی صندوق اقدام و ضمن تطبیق آمار تعرفه های استفاده شده با تعداد آراء موجود در صندوق نسبت به شمارش آراء اقدام گردید.کارشناسان شرکت کننده در انتخابات 80% افراد واجد شرایط بودند . شمارش آراء کاندیداها تحت نظارت متولیان امر آغاز و نهایتاً نفرات برتر به قرار زیر اعلام و بعنوان اعضای هیأت مدیره و بازرسان مرکز انتخاب گردیدند.

الف ) اعضای هیأت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

درصد آراء کسب شده

عنوان

1

آقای سید محسن صفوی

%64

عضو اصلی هیأت مدیره

2

آقای محمود نقیلو

%44

عضو اصلی هیأت مدیره

3

آقای موسی رستمیان

%38

عضو اصلی هیأت مدیره

4

خانم زهره ترابی

%26

عضو اصلی هیأت مدیره

5

آقای مجتبی متین پور

%25

عضو اصلی هیأت مدیره

6

آقای ناصر بیگدلی

%23

عضو علی البدل

7

آقای احد محمدی

%22

عضو علی البدل

  ب) بازرسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

درصد آراء کسب شده

عنوان

1

خانم رقیه باقری

%57

بازرس اصلی

2

آقای امیرحسین قزل کمر

%47

بازرس اصلی

3

آقای غلامرضا محمودی

%43

بازرس علی البدل

 پس از شمارش آراء و تنظیم صورتجلسات مربوطه و خاتمه انتخابات ، مراسم قرعه کشی کمک هزینه سفر کیش در بین شرکت کنندگان در رأی گیری انجام و نفرات زیر بعنوان برنده انتخاب شدند:

1-    آقای احمد قیدی       

2-     آقای حسن صادقی     

3-    آقای مهرزاد یوسفی

4-    آقای اسماعیل حیدری     

5-    آقای محمد فهرستی  

6-     خانم پروا آقاجانلو

 

 

 


۱۳۹۶/۱۱/۰۲، ۱۷:۱۱:۵۷       1355

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter