مجمع عمومی عادی و فوق العاده تیر ماه 1395

پس از اتمام جلسه عمومی مورخ 95/4/23، مجمع عمومی عادی و فوق العاده مرکز کارشناسان با حضور 106 نفر از کارشناسان عضو مرکز تشکیل گردید.

 

در مجمع عمومی عادی صورتهای مالی سال 94 توسط آقای باقری به نمایندگی از بازرس هیأت مدیره  قرائت و با رای اکثریت به تصویب رسید .

پس از مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده مرکز کارشناسان تشکیل و موارد زیر تصویب گردید :

  1. نام موسسه از "دفتر نمایندگی کارشناسان رسمی استان زنجان (قوه قضائیه)" به "مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان" اصلاح و تصویب گردید .

 

  1. اساسنامه اصلاحی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری که در راستای دستورالعمل های ارسالی از مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می باشد با تعداد 20 ماده و 23 تبصره پس از قرائت در مجمع تصویب و توسط هیأت رئیسه امضاء و تأیید گردید.

 

پس از اتمام مجامع ، مراسم قرعه کشی کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای 7 نفر از کارشناسان حاضر در جلسه انجام شد که برندگان به شرح زیر می باشند :

1-      فرهاد عزیزی

2-      محمود نقیلو

3-      ناصر اخباری

4-      علیرضا طاهری

5-      فضل اله نجاتی

6-      سید حمید موسوی

7-    احسان ذبیحیان

مراسم با اهدای جوایز به برندگان خاتمه یافت.


۱۳۹۵/۰۴/۳۰، ۱۸:۴۶:۴۷       1045

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter