کلاس آموزشی تفسیر عکس هوایی و شناسایی اراضی"94/5/31"

کلاس آموزش تفسیر عکس هوایی و GPS از مورخ 94/5/29 با همکاری دانشگاه تهران و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته در زنجان برگزار میگردد.در این دوره 24 نفر از کارشناسان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی،راه و ساختمان و امور ثبتی شرکت داشته و طول این دوره 136 ساعت می باشد.

 

 


۱۳۹۴/۰۶/۱۷، ۱۹:۴۲:۱۷       1119

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter